Suomen Soodakattilayhdistys ry

Päätöksenteko

Suomen Soodakattilayhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja ylin päättävä elin on vuosikokous. Hallituksen toimintaa avustaa sihteeristö, ja sihteeristön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työsuunnittelu ja muistioiden laadinta, julkaisutoiminta, taloushallinto ja yhteydenpito muihin alan järjestöihin.

Soodakattilayhdistyksen toiminta on jaettu viiteen työryhmään:

Kestoisuustyöryhmä

Kestoisuustyöryhmä tekee tutkimustyötä ja seuraa alan turvallisuutta ja soodakattiloiden käyttövarmuutta. Kestoisuustyöryhmä tutkii ja dokumentoi soodakattilavaurioita ja tekee vaurioiden pohjalta suosituksia.

Lipeätyöryhmä

Lipeätyöryhmä seuraa yleisesti talteenottoprosessiin liittyvää tutkimusta, kuten mustalipeän poltto-ominaisuuksiin ja viherlipeän kiteytykseen liittyvää kehitystyötä ja edistää alan tutkimusta.

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmä pyrkii edistämään talteenottoprosessien ympäristöystävällistä käyttöä. Ympäristötyöryhmä tarkastelee metsäteollisuuden ympäristökysymyksiä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä.

Automaatiotyöryhmä

Automaatiotyöryhmä seuraa soodakattiloiden automaatiojärjestelmiä ja niiden kehitystä sekä pyrkii edistämään automaatiojärjestelmien optimointia ja turvallisuutta.

Ohjelmatyöryhmä

Ohjelmatyöryhmä järjestää Soodakattilayhdistyksen seminaareja kuten Soodakattilapäivän ja Konemestaripäivän sekä vuosikokouksen. Työryhmä vastaa myös koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisestä ja järjestämisestä sekä järjestää soodakattilaoperaattoreille suunnatun Kokemustenvaihtopäivän.

Yhdistyksen jäsenille

Kirjaudu
jäsensivuille