Suomen Soodakattilayhdistys ry

Opinnäytetyöpalkinto

Suomen Soodakattilayhdistyksen opinnäytetyöpalkinto

Suomen Soodakattilayhdistys jakaa vuosittain palkinnon parhaasta maisterivaiheen opinnäytetyöstä (laajuus 30 op) sulfaattisellutehtaan talteenottoalueella.

Palkinnon arvo on 2.000 €. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.

Palkintoa voivat hakea Suomessa korkea­koulussa tai yliopistossa tutkintoansa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö liittyy sulfaattisellutehtaan kemikaalien talteenottoon.

Opinnäytetyön tulee olla valmistunut 1.6.2023 ja 31.5.2024 välisenä aikana. Kilpailun säännöt ja hakulomakkeen voi ladata alla olevista tiedostoista.

Hakemus parhaasta opinnäytetyöstä tulee jättää vuosittain sihteeristölle 1. kesäkuuta mennessä.

Palkinto parhaasta opinnäytetyöstä (laajuus 30 op) sulfaattisellutehtaan talteenottoalueella

Säännöt:

 1. Palkintosumma on 2.000 €.
 2. Palkinto jaetaan syksyisin Soodakattilapäivän yhteydessä.
 3. Opinnäytetyön tulee olla valmistunut 1. kesäkuuta edellisen kalenterivuoden ja 31. toukokuuta meneillään olevan kalenterivuoden välisenä aikana. Erikoistapauksissa poikkeavasta työn valmistumisajasta voidaan sopia yhdistyksen hallituksen ja sihteerin kanssa.
 4. Opinnäytetyön tulee liittyä sulfaattisellutehtaan kemikaalien talteenottoon.
 5. Hakemus parhaasta opinnäytetyöstä tulee jättää sihteeristölle 1. kesäkuuta mennessä.
 6. Tuomaristo koostuu kahdesta hallituksen jäsenestä, jotka edustavat massateollisuutta ja soodakattilavalmistajaa, sekä yhdistyksen sihteeristä. Tuomariston kokoonpano voi olla myös edellisestä poikkeava.
 7. Tuomaristo valitsee ehdotetuista opinnäytetöistä mielestään parhaimman. Opinnäytetöitä arvosteltaessa tarkastellaan seuraavia seikkoja
  a. Tekniset ansiot
  b. Tulokset
  c. Uutuusarvo
 8. Tuomaristo jättää ehdotuksen palkinnon saajasta perusteluineen hallitukselle ennen syksyn ensimmäistä hallituksen kokousta.
 9. Palkinnon saaja päätetään syksyn ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Hallitus voi valita voittajan myös tuomariston ehdotuksen ulkopuolelta tai jättää palkinnon jakamatta. Yhdistyksen sihteeri julkistaa voittajan.
 10. Palkinnon voittaja on velvollinen pitämään opinnäytetyöstään esityksen syksyn Soodakattilapäivässä Soodakattilayhdistyksen kustannuksella.

 

Säännöt

Rules for the best master’s thesis award

Hakemus

Award application

Yhdistyksen jäsenille

Kirjaudu
jäsensivuille