Operaattoripäivät 2022

iStock_000007777217Large

Suomen Soodakattilayhdistys järjestää soodakattilaoperaattoreille suunnatun kokemustenvaihtopäivät -seminaarin 14.-15.9.2022 Scandic Park hotellissa Helsingissä.

Tilaisuus on tarkoitettu Soodakattilayhdistyksen jäsentehtaiden operaattoritason henkilöille.

Tilaisuuden kohderyhmänä on soodakattilan operaattoritason henkilöt ja käsiteltävät aiheet ovat saman tyyppisiä kuin edellisillä kerroilla eli päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. Käytön ongelmiin paneudutaan osallistujien ja asiantuntijoiden avoimen keskustelun kautta.

Yhdistyksen tehdasjäsenten yhteyshenkilöitä on pyydetty välittämään viestiä seminaarista siitä mahdollisesti kiinnostuneille operaattoritason henkilöille.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat:

Sakari Vuorinen, sakari.vuorinen@afry.com
Emma Kärkkäinen, emma.karkkainen@afry.com
Päivi Lampinen, paivi.lampinen@afry.com