Operaattoripäivät 2023

iStock_000007777217Large

Soodakattilaoperaattoreille suunnattu kokemustenvaihtopäivät -seminaari tullaan järjestämään  15.-16.3.2023 Helsingissä.

Tarkempi paikka sekä päivien ohjelma julkaistaa lähiaikoina.


Operaattoripäivät on tarkoitettu Soodakattilayhdistyksen jäsentehtaiden operaattoritason henkilöille.

Tilaisuuden kohderyhmänä on soodakattilan operaattoritason henkilöt ja käsiteltävät aiheet ovat saman tyyppisiä kuin edellisillä kerroilla eli päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. Käytön ongelmiin paneudutaan osallistujien ja asiantuntijoiden avoimen keskustelun kautta.

Lisätietoja antavat:

Sakari Vuorinen, sakari.vuorinen@afry.com
Emma Kärkkäinen, emma.karkkainen@afry.com
Päivi Lampinen, paivi.lampinen@afry.com