Operaattoripäivät 2023

iStock_000007777217Large

Suomen Soodakattilayhdistys järjesti soodakattilaoperaattoreille suunnatun Operaattoripäivät -seminaarin 15.-16.3.2023 Scandic Park hotellissa Helsingissä.

Kutsut tilaisuuteen lähettiin yhdistyksen jäsentehtaiden yhteyshenkilöille, joiden toivottiin välittämään viestiä seminaarista eteenpäin siitä mahdollisesti kiinnostuneille operaattoritason henkilöille. Kiinnostuneita todella olikin, sillä osallistujia oli lähes neljäkymmentä mukaan lukien päivien luennoitsijat.

Päivän ohjelma löytyy täältä.


Operaattoripäivät on tarkoitettu Soodakattilayhdistyksen jäsentehtaiden operaattoritason henkilöille.

Tilaisuuden kohderyhmänä on soodakattilan operaattoritason henkilöt ja käsiteltävät aiheet ovat saman tyyppisiä kuin edellisillä kerroilla eli päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. Käytön ongelmiin paneudutaan osallistujien ja asiantuntijoiden avoimen keskustelun kautta.

Lisätietoja antavat:

Sakari Vuorinen, sakari.vuorinen@afry.com
Emma Kärkkäinen, emma.karkkainen@afry.com
Päivi Lampinen, paivi.lampinen@afry.com