Operaattoripäivät 2022 – tilaisuuden ajankohta siirretään

iStock_000007777217Large

Soodakattilaoperaattoreille suunnattu kokemustenvaihtopäivät -seminaari oli tarkoitus järjestää 14.-15.9.2022 Scandic Park hotellissa Helsingissä.

Ajankohtaa on kuitenkin päätetty siirtää myöhemmäksi jäseniltöltä tulleen palautteen vuoksi.
Tiedotamme uudesta ajankohdasta kesälomakauden jälkeen, kun päätös siitä on saatu tehtyä.


Operaattoripäivät on tarkoitettu Soodakattilayhdistyksen jäsentehtaiden operaattoritason henkilöille.

Tilaisuuden kohderyhmänä on soodakattilan operaattoritason henkilöt ja käsiteltävät aiheet ovat saman tyyppisiä kuin edellisillä kerroilla eli päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. Käytön ongelmiin paneudutaan osallistujien ja asiantuntijoiden avoimen keskustelun kautta.

Lisätietoja antavat:

Sakari Vuorinen, sakari.vuorinen@afry.com
Emma Kärkkäinen, emma.karkkainen@afry.com
Päivi Lampinen, paivi.lampinen@afry.com